Dla Ciebie Mamo

W dniu 29.05.2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki. Jako dowód miłości i wdzięczności dla naszych Mam dedykowaliśmy im program artystyczny w wykonaniu miejscowych dzieci i młodzieży. Organizatorem spotkania była Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie „Nasz Włostów”. Na program artystyczny złożył się występ grupy gimnazjalistów z Zespołu Szkół we Włostowie, grupy muzycznej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie, grupy teatralnej działającej przy Stowarzyszeniu oraz dzieci i młodzieży skupionej wokół świetlic środowiskowych.

Spotkanie swoją obecnością uświetnili m.in.: przedstawiciele władz Gminy Lipnik: Wójt Józef Bulira, Skarbnik Teresa Kwiatkowska, przedstawiciele Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Stanisławem Mazurem, miejscowy proboszcz ks. Jerzy Siara oraz ks. Artur Barański, jak również Dyrektor oraz Grono Nauczycielskie z Zespołu Szkół we Włostowie i liczni mieszkańcy naszej Gminy. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Po zakończeniu części artystycznej na przybyłych gości czekał słodki poczęstunek i napoje. Spotkanie to było jednocześnie podsumowaniem działalności świetlic środowiskowych realizowanych z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ścieżki tematyczne cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, jak chociażby ścieżka teatralno-taneczna, której rezultatem są wystawiane przedstawienia uświetniające okolicznościowe uroczystości, tym razem była to „Śnieżka” przedstawienie przygotowane przez uczestników świetlic środowiskowych pod okiem animatorów-opiekónów.

Rezultatem działań ścieżki plastyczno-fotograficznej jest objazdowa wystawa prac plastycznych MA ZIEMIA LIPNICKA oraz wystawa prac fotograficznych LOKALNA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE, które również zostały zaprezentowane podczas spotkania. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Prace wzbudziły zainteresowanie zwiedzających, gdyż przedstawiały najbliższą okolicę widzianą z perspektywy , dzieci i młodzieży. Zainteresowanie najbliższą okolicą i pobudzanie ukrytych umiejętności i zainteresowań stało się możliwe dzięki realizacji projektu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich współfinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Barbara Brzeska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *