Dla naszych Mam

W dniu 27 maja 2012r. w niedzielne popołudnie  GOK –u we Włostowie odbyło się spotkanie, a okazją do spotkania było obchodzone 26 maja Święto Matki. Organizatorem spotkania było Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Stowarzyszenie „Nasz Włostów” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie.  Program artystyczny dedykowany Matkom składał z trzech części , pierwszą były wiersze wykonane przez przedszkolaków z Klubu przedszkolaka OAZA  i  świetlicy środowiskowej prowadzonego przez SDIAKDS Stowarzyszenie „Nasz Włostów”, jak również występ grupy teatralnej im. Bł. W. Kadłubka działającą przy stowarzyszeniu  z przedstawieniem „Serce matki” . Trzecią częścią spotkania były utwory muzyczne wykonane przez wokalistki prowadzone przez dyrektora GOK-u we Włostowie. Niedzielna uroczystość była dowodem wdzięczności  i podziękowaniem dla naszych mam , za ich trud  w wychowaniu dzieci i pracę na rzecz rodziny . Życzenia dla zebranych mam w imieniu Rady Gminy i swoim złożył  przybyły na to spotkanie Wójt Gminy Lipnik Józef Bulira . Spotkanie to uświetnili zaproszeni posłowie ziemi świętokrzyskiej Pani Maria Zuba, Jarosław Rusiecki i Janusz Lipiec.         Każdy z przybyłych gości wygłosił krótkie przemówienie do zebranych mieszkańców naszej gminy i złożył serdeczne życzenia z okazji Dnia Matki, poczym wszyscy zebrani odśpiewali pieśń  Maryjną najlepszej z Matek Była cicha … Takie spotkania integrują mieszkańców i wyzwalają wiele pozytywnych emocji  wśród naszej społeczności  lokalnej . Na podkreślenie zasługuje fakt , iż w jego zorganizowanie włączyło się wiele osób . Cieszy to, że po raz kolejny tak wspaniałe owoce przyniosła współpraca  z GOK-iem z samorządem gminnym i SDIAkcja Katolicką  Stowarzyszeniem „Nasz Włostów” .

Barbara Brzeska