Działaj Lokalnie VII

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości „Ożarów”  to jeden ze sponsorów  konkursu Działaj lokalnie VII  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ,  dzięki któremu Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji  Sandomierskiej  Stowarzyszenie  „Nasz Włostów” realizuje  projekt  „Klub przedszkolaka OAZA”. Do klubu uczęszcza 17 dzieci  w wieku od 3-5 lat z  Włostowa i okolic . Zajęcia w klubie trwają 5 godzin przez 5 dni w tygodniu.  Opiekę wychowawczą sprawuje mgr. pedagogiki pani Joanna Miśkiewicz  .   Uczestnikom projektu zapewniamy  jeden posiłek  , owoce  i soki.   Zostały zakupione pomoce dydaktyczne i zabawki  .

Celem projektu  jest  tworzenie warunków dla rozwoju edukacyjnego dzieci  w wieku przedszkolnym, rozwijanie uzdolnień  i rozbudzenia zainteresowań .  Dzieci uczęszczające do klubu zapoznają się  z podstawowymi zasadami higieny , obycia, zachowania w grupie rówieśniczej oraz w miejscu publicznym. Rozwijają  uzdolnienia  artystyczne,  poprzez muzykę  i  taniec,  poznają podstawy języka angielskiego.  Dzieci w klubie przedszkolaka  zapoznają się z tożsamością narodową  i regionalną  uczestnicząc  we wspólnej zabawie i występach  z racji okolicznościowych świąt. Nadmienić należy , że we wsi Włostów nie ma przedszkola , tak więc klub przedszkolaka wypełnił tę lukę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *