Działaj lokalnie

S.D.I.A.K.D.S. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów” realizuje program DZIAŁAJ LOKALNIE z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności . Tytuł projektu ” Historyczno-regionalne spotkania międzypokoleniowe”‚.
Cykl zajęć będzie skierowany aby rozwijać zdolności twórcze młodych ludzi, odwołując się do lokalnej tradycji obrzędów, legend, pieśni. Do podjętych działań zostaną włączeni dorośli mieszkańcy wsi, aby dochodziło do kontaktów między pokoleniowych . Zamierzeniem naszym jest aby tradycja była pomostem, który połączy różne pokolenia we wspólnym działaniu, a także skonsoliduje ludność wsi. Letnia akademia malarstwa- będą to wakacyjne warsztaty plastyczne na terenie zespołu pałacowo-parkowego, które poprowadzi artysta-plastyk.
Teatr zadomowił się na wsi- razem przygotujemy przedstawienie teatralne publicysty i regionalisty pochodzącego z Włostowa Romana Koseły pt. ‚Włostowska kłonicka”. Historia i tradycja nierozerwalnie połączona ze sobą- odkrywanie dawnych przepisów regionalnych i ich archiwizacja , poznawanie i opisy dawnych tradycji i obyczajów. Lokalne wycieczki piesze i rowerowe pod kątem poznawania dziejów najbliższego otoczenia , atrakcji turystyczni-krajoznawczych. Jednym z pierwszych działań będzie włączenie się do akcji WIELKI PIKNIK DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO.
Przyłączymy się do ogólnopolskiej akcji ZDROWA ŻYWNOŚĆ _ ZDROWE DZIECI_ ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ. Akcja ma na celu promowanie i wspieranie dobrej jakości żywność i bogactwo naturalnej różnorodności biologicznej.
GMO- Genetycznie Modyfikowane Organizmy – co w tym złego? Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych . Innymi słowy genetyczna modyfikacja w przypadku GMO oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. Geny przenosi się przekraczając granice między gatunkami , np. geny zwierząt „wstawia” się do rośliny. Metody przy tym stosowane są nieprecyzyjne . Nigdy w przyrodzie takie nie powstają w sposób naturalny np. pomidor z genem ryby, ziemniak z genem meduzy, karp i ryż z genem człowieka, sałata z genem szczura, soja i kukurydza z genami bakterii.