Działalność świetlic środowiskowych- obchody Dnia Kobiet

Realizowany projekt z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Promień nadziei na ziemi lipnickiej czyli edukacja przez świetlice środowiskowe”, przynosi oczekiwane efekty . Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic może realizować swoje zainteresowania w tematycznych ścieżkach , jedna z nich to ścieżka teatralna . Udział w warsztatach teatralnych owocuje przygotowanymi przedstawieniami , które wystawiane są dla lokalnej społeczności w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie. Obchodzony Dzień Kobiet , skłonił nas organizatorów czyli Gminny Ośrodek Kultury i SDIAKDS Stowarzyszenie „Nasz Włostów” do przygotowania spotkania , a tym samym podziękowania za trud codziennego dnia wszystkim Kobietom niezależnie od wieku. Kobieta najpełniej realizuje się w miłości . Zdolność do kochania budowania więzi kobieta posiada niejako naturalnie , instynktownie , poprzez macierzyństwo. Jak pomocne , kochane są dobre kobiety od których bije blask serca, a niekoniecznie tylko urody, wiemy i cenimy to i dziękujemy.

W dniu 13 marca 2011 r. w niedzielne popołudnie odbyło się uroczyste spotkanie składające się z dwóch zasadniczych części : teatralnej i muzycznej. Przez uczestników grupy teatralnej wystawione zostały dwa przedstawienia „Adam i Ewa” i „Ścibor”. Najmłodsze dzieci wyrecytowały okolicznościowe wiersze, które przeplatały utwory muzyczne w wykonaniu grupy muzycznej prowadzonej przez dyrektora GOK-u. Okolicznościowe spotkania cieszą się w środowisku dużą popularnością , integrują mieszkańców, dają możliwość młodym uczestnikom zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności i stawiania „pierwszych kroków na scenie”. Sala GOK- u zapełniła się mieszkańcami i znakomitymi gośćmi , min. swoja obecnością zaszczycił to spotkanie radny sejmiku świętokrzyskiego pan Kazimierz Kotowski, zastępca wójta Gminy Lipnik pan Rafał Smoliński, lokalni radni , jak również ksiądz Artur Barański. Warto wspomnieć , że sukces grupy teatralnej jest efektem wielogodzinnych prób powtarzania tekstu . Oczywiście , żeby taka grupa działała niezbędna jest pomoc rodziców w przygotowaniu kostiumów. Podjęta inicjatywa organizowania takich spotkań konsoliduje społeczeństwo .