Działalność świetlicy środowiskowej – walentynki 2011

Organizacja zabawy „walentynkowej ” wyszła jako oddolna inicjatywa od uczestników ścieżek tematycznych. Czas ferii zimowych sprzyja rozrywce więc pomysł od razu został zrealizowany . Dużym zaangażowaniem wykazała się grupa młodych wolontariuszy utworzona w ramach projektu . W sobotnie popołudnie w pomieszczeniach świetlicy rozbrzmiewała muzyka przy której bawiły się dzieci i młodzież . Nadmienić trzeba że przy sprzęcie zakupionym w trakcie realizacji projektu finansowanego PO FIO ” Promień nadziei na ziemi lipnickiej czyli edukacja poprzez świetlice środowiskowe” . Spotkanie obfitowało w szereg konkursów przygotowanych przez uczestników. Działalność świetlic środowiskowych cieszy się dużą popularnością . Dzieci i młodzież skupiona wokół ścieżek programowych rozwija swoje umiejętności i zainteresowania, wiedzie prym w organizowaniu spotkań i imprez okolicznościowych na terenie naszej gminy.

W działalność świetlic angażują się rodzice , odbywają się wspólne spotkania integrujące społeczność wiejską. Działania jakie proponuje nasz projekt stwarzają alternatywę długotrwałego oddziaływania na społeczeństwo gminy Lipnik w kierunku trwałych przeobrażeń społeczno-edukacyjnych. Działania organizowane w ramach pracy świetlicy mają na celu bezpośrednio pomoc dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu ich problemów, a pośrednio służą ochronie i zachowaniu zasobów dziedzictwa kulturowego oraz dożą do osiągnięcia spójności społecznej . Półroczna działalność świetlic przyniosła oczekiwane rezultaty , ponadto program realizacji zaplanowanych ścieżek pracy świetlic wynika z potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży . Dobra współpraca z samorządem zaowocowała wspólnym dobrem na rzecz zrównoważonego rozwoju i ma wpływ na zmiany w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.