Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

Dzień beatyfikacji to dzień radości dla wszystkich polaków, wielkie święto wyniesienia do chwały ołtarzy Największego Polaka Jana Pawła II.

W dniu 08.05.2011 r. w parafii Narodzenia Jana Chrzciciela we Włostowie odbyło się uroczyste dziękczynienie za beatyfikacje Jana Pawła II. Został przedstawiony program artystyczny przygotowany przez młodzież skupioną w świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasz Włostów” przy współudziale członków Akcji Katolickiej i scholii parafialnej . Na program składały się między innym wiersze Jana Pawła II i ulubione pieśni, jak również przywołano refleksje Ojca Świętego na temat : wiary, miłości. W darze Janowi Pawłowi II została odprawiona koncelebrowana Msza Święta dziękczynna, sprawowana przez ks. proboszcza i diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej . Dziękując ks. proboszcz artystom, organizatorom za przygotowany program oddał wszystkich zgromadzonych w opiekę Matki Bożej , wersetami Litanii Loretańskiej przywołujących opieki i wstawiennictwa Królowej Polski zakończyło się niedzielne spotkanie.