Dzień Ziemi – szerzenie postaw ekologicznych wśród najmłodszych

Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną , których celem jest promowanie postaw ekologicznych społeczeństwie. To święto podobnie jak wiele innych ma charakter symboliczny. Dlatego zaczynając akcję uświadamiania od najmłodszych mieszkańców ziemi , a są nimi uczestnicy zajęć edukacyjno-opiekuńczych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nasz Włostów”. Akcja polega na uświadamianiu jakie działania należy podjąć każdego dnia związane z oszczędnością energii – korzystanie ze sprzętów energooszczędnych , wymiana żarówek , niedrukowanie dokumentów , których nie potrzebujemy , oszczędzanie wody , kupowanie lokalnych świeżych produktów. Należy również uświadomić rodzicom jaki negatywny wpływ na małe dzieci ma obecność wyczerpanych baterii w zabawkach , a przecież najmłodsi w swoim otoczeniu mają ich wiele .

Przez realizację tego działania uzyskamy cel nadrzędny jakim jest ochrona środowiska , a w konsekwencji zdrowie ludzi i zwierząt ,przed szkodliwym działaniem wydostających się z baterii podczas rozkładu w naturze metali ciężkich i przedostawaniem się ich gleby i wód. W bateriach występuje szereg substancji mogących mieć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi . Najgroźniejsze z nich to: Kadm jego toksyczne działanie polega na zaburzeniu czynności nerek , zmianach nowotworowych, chorobie nadciśnienia . Ołów- ma silne właściwości mutagenne , neurotoksyczne i kancerogenne. Rtęć jest pierwiastkiem silnie toksycznym, natomiast nikiel w dużym stężeniu może uszkodzić błony śluzowe , powodując alergie. Ten krótki opis pokazuje jak negatywny wpływ na środowisko mają baterie niewłaściwie przechowywane po ich zużyciu. Kierując się dobrem wspólnym zbieramy zużyte baterie. Uczestnicy zajęć chronią zieleń a jednym z tych działań to było wspólne sadzenie drzewka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *