Fundacja Wspomagania Wsi dla Włostowa.

„Spotkajmy się na skwerku” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów” , z Fundacji Wspomagania Wsi  z działania    „Pożyteczne wakacje 2012’. Wraz z zakończeniem wakacji zakończyła się też realizacja projektu, ale poczynione prace pozostaną . Wśród wielu działań jakie były realizowane  z  dzieci i młodzieżą jednym z elementów było zagospodarowanie terenu zespołu pałacowo-parkowego we Włostowie. Został oczyszczony z zarośli i chwastów, wytyczony  został wielki klomb przed ruinami pałacu z zachowaniem dawnych rozmiarów , jednocześnie wokół klombu został utworzony dawny podjazd.  Zostały zakupione rośliny i krzewy i zasadzone na klombie. Dziś zadbane miejsce cieszy mieszkańców i przybywających turystów. Naszym zamierzeniem jest kontynuować podjęte prace i starać się o fundusze na dalsze zagospodarowanie terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *