Grupa teatralna im. W. Kadłubka

Regionalne opowieści „Włostowska kłonicka”

14 listopada 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie odbyło się premierowe przedstawienie „Włostowska kłonicka” autorstwa znanego regionalisty Romana Koseły. Urodził się 13 stycznia 1894 r, we Włostowie w rodzinie chłopskiej, dorosłe lata spędził w Sandomierzu. Opowiadania Romana Koseły , osnute wokół tematyki wiejskiej związane z jego miejscem urodzenia i rodzinnym wiejskim przedmieściem Sandomierza, odznaczają się niezwykle bogatym językiem , czerpiącym z ogromnych zasobów staropolszczyzny i podsandomierskiej gwary. Nawiązując do opowiadania „Włostowska kłonicka” powstał scenariusz i zostało przygotowane przedstawienie pod tym samym tytułem. Wprost fascynujący jest tu symbol lęku , miotającego się człowieka , sił takich jak miłość, wiara, pobudzają nie tyle myślenie ale bycie w środku smakowania uczty emocji i nieprzemijających wartości takich jak znak krzyża umieszczonej na symbolicznej „Włostowskiej kłonicce” . Walkę dobra ze złem i wiarą ze dobro zawsze zwycięża.

Przedstawienie zostało przygotowane przez grupę teatralną im. Bł W. Kadłubka działającą przy S D I K D S Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów” i dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej we Włostowie uczęszczających na warsztaty teatralne . Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działania nasze zbiegły się z realizacją projektu „Historyczno-regionalne spotkania międzypokoleniowe” w ramach programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W trakcie realizacji projektu wyszukane zostały dawne przepisy potraw związanych z naszym regionem, jak również legendy i opowiadania. Na niedzielne spotkanie zostały przygotowane potrawy wg dawnych przepisów ,każdy uczestnik spotkania regionalnych potraw .

Była też część poświęcona wspomnieniom, jako że listopadowe dni nakłaniają do refleksji i pamięci o tych co odeszli. W repertuarze wybitnych autorów tekstów i aranżacji których już nie ma między nami, lecz żyją przez utwory zaprezentowały się uczennice , przygotowane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie: M. Dzienniak, K. Polit, A.Michałowska, M. Stępień. W tym wydarzeniu artystycznemu na miarę rodzinnej wsi Romana Koseły połączonym ze spotkaniem towarzyskim uczestniczyło wiele osób z Włostowa, przyjaciół, gości, władz samorządowych i Wójtem Gminy Lipnik, Ta wspaniała inicjatywa , która nawiązuje do przeszłości ma na celu kultywowanie dawnych tradycji i obyczajów.

„Z życia Bł. Wincentego Kadłubka”


Dla grupy teatralnej działającej przy S D I Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszeniu „Nasz Włostów” noszącej imię Bł. Wincentego jest to już czwarte wystawione przedstawienie od powstania w 2007 roku. Wraz z opiekunami podjęła się trudnego zadania jakim było przybliżenie znakomitej postaci Bł. Wincentego . Działania zbiegły się z Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich, zatem było to również podsumowanie Programu Integracji Społecznej. Promocja tak znakomitego parafianina Włostowskiego żyjącego w XIII wieku , autora Kroniki Polskiej miała szczególny wymiar dla społeczności żyjącej na ziemi na której żył Bł.Wincenty . Dlatego premierowe przedstawienie zgromadziło tak wielką widownię w dniu 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie.

Ciekawym doświadczeniem dla widowni i odtwórców był urzeczywistnienie postaci Bł. Wincentego znanego z przekazów historycznych, obrazów i figur. Wielki nasz miłośnik kultury chrześcijańskiej zapisał kiedyś w swojej kronice „Zbyt często perły kryją się w piaszczystym pyle. Również szlachetna wielkość ducha nie zawsze mieszka w miastach z wieżami i bynajmniej nie gardzi ubogimi”

IX Biesiada Świętojańska

Mimo niesprzyjającej pogody w dniu 21.06.2009r.we Włostowie odbyła się Biesiada Świętojańska . Aby tradycji stało się zadość , grupa teatralna działająca przy stowarzyszeniu” Nasz Włostów” przedstawiła inscenizację z dziejów obyczajów polskich pt. SOBÓTKA. Przygotowanie ludowego zwyczaju ma na celu kultywowanie polskich tradycji i obyczajów wśród dzieci i młodzieży Działająca grupa teatralna jest kontynuacją ubiegłorocznych działań z Programu Integracji Społecznej i programu Działaj Lokalnie.