Konferencja

„Zajęcia opiekuńczo-edukacyjne we Włostowie”

W dniu 20.10.2011 roku w ZS we Włostowie odbyła się konferencja prezentująca  efekty Dobrej Praktyki , inicjatywy ukierunkowanej na opiekę i edukację dzieci w wieku 3 -5 lat z gminy Lipnik realizowanej przez SDIAKDS Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów” w ramach konkursu Akademii Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie integracji społecznej oraz realizacji inicjatyw społecznych ukierunkowanych na dzieci i młodzież wśród przedstawicieli zaproszonych gmin, przedstawicieli władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Józefem Bulirą, Opieki Społecznej, przedstawicieli szkół i usługodawców realizatorów  Programu Integracji Społecznej .

Podczas konferencji zebrani uczestniczyli  w panelu dyskusyjnym dotyczącym znaczenia form zagospodarowania czasu wolnego dzieci oraz edukacji przedszkolnej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Jak również  zdefiniowanie form i metod edukacji nieformalnej oraz obszarów współpracy organizacji społecznych i instytucji publicznych na rzecz rozwoju edukacji. Podsumowując konferencję zastano wiano się  dlaczego  tak ważne jest upowszechnianie wychowania przedszkolnego, dlaczego warto , aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej. Pierwsze lata dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się . Dlatego działania edukacyjne , pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka , przynoszą najlepsze rezultaty w tym właśnie czasie. Jest to też najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych , wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *