Promień nadziei na ziemi lipnickiej – podsumowanie

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

„Promień nadziei na ziemi lipnickiej czyli edukacja przez świetlice środowiskowe” to tytuł projektu który realizuje Stowarzyszenie „Nasz Włostów”. Pierwszym działaniem było wyłonienie 15-u wolontariuszy i przygotowanie ich do pomocy w utworzonych świetlicach środowiskowych w Kurowie, Słabuszewicach i Włostowie . Wyłonieni wolontariusze wraz z animatorami wzięli udział w szkoleniu , które odbyło się w dniach od 2 do 4 sierpnia 2010 roku w ośrodku szkoleniowym w Lubaczowie, które prowadziła wykwalifikowana trenerka .

Program szkolenia

Kierunki rozwoju wolontariatu młodzieżowego
1. Umocowania prawne wolontariatu
2. Wzajemna integracja wspólne działania na rzecz rozwoju własnej edukacji dobra wspólnego i aktywności społecznej
3. Wypracowanie modelu oddziaływania wolontariatu na rzecz wsparcia realizacji programu swietlicy , metody pracy oraz ciekawe rozwiązania w pracy wolontariuszy
4. Wsparcie edukacyjno-kompensacyjne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
5. Wypracowanie modelu oraz urzeczywistnienie go poprzez zaangażowanie czynne w działania projektu oraz kontynuacji po zakończeniu realizacji

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte .