Promień nadziei na ziemi lipnickiej

Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie „Nasz Włostów” realizuje projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pt. Promień nadziei na ziemi lipnickiej czyli edukacja przez świetlice środowiskowe. Projekt skierowany jest do uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Lipnik od 7 – 18 lat.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży z gminy ukierunkowany na rozwój intelektualny i społeczny oraz wyrównywanie różnic edukacyjnych .Cel ten będzie realizowany poprzez wdrożenie innowacyjnego programu działań świetlicy środowiskowej przy wsparciu utworzonego w ramach projektu wolontariatu. Dokona się to rekrutowanie , przeszkolenie włączenie do bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy – grupa młodzieży liderów oraz osób dorosłych(animatorów-opiekunów)animujących na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży(nauczyciele , regionaliści, pasionaci), działających w ramach utworzonych świetlic środowiskowych opierających swoją pracę na podstawie autorskiego i innowacyjnego programu zajęć.
Świetlice środowiskowe ulokowane zostaną w trzech miejscowościach gminy Lipnik: Kurowie, Słabuszewicach, Włostowie. Planowany cykl pracy każdej z 3 świetlic środowiskowych składa się z 4-ech ścieżek tematycznych:

  • Ścieżka podstawowa-dotyczyć będzie realizacji podstawowej funkcji świetlicy- poprzez pomoc w odrabianiu lekcji uczniom z niepowodzeniami szkolnymi , korepetycje oraz pomoc dydaktyczna.
  • Ścieżka regionalistyczna – dzieci i młodzież skupiona w ramach zajęć tej ścieżki będzie poznawać dziedzictwo lokalne i historię.
  • Ścieżka plastyczno-fotograficzna realizuje swój program zajęć poprzez warsztaty plastyczne i fotograficzne.
  • Ścieżka teatralno-taneczna realizuje program swoich zajęć poprzez warsztaty taneczne , teatralne , okolicznościowe przedstawienia, przygotowanie i inscenizację sztuk.

Podstawowa forma działalności świetlicy będzie realizowana przez 4 dni w tygodniu po 4 godziny. Zapraszamy do udziału w zajęciach. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.