Spotkanie z Biskupem

Spotkanie bp. Edwarda Frankowskiego w przedszkolu prowadzonym przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej we Włostowie

Podczas wizytacji parafii pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela we Włostowie, ks. bp. Edward Frankowski spotkał się z parafialnym oddziałem Akcji Katolickiej, który liczy dwudziestu członków. Odwiedził też działającą świetlicę i przedszkole, które prowadzi stowarzyszenie Nasz Włostów, założone przy parafialnym oddziale AK. Piętnaścioro dzieci uczęszczających do tego przedszkola przywitało ks. Biskupa kwiatami i wierszykami, a później wspólnie pomodlono się za młodzież i dzieci uczestniczące w spotkaniach i warsztatach tego miejsca. To krótkie, ale pełne radości spotkanie z dziećmi zakończyło się uroczystym błogosławieństwem. Świetlica ta pełni podwójną role, w godzinach dopołudniowych funkcjonuje, jako przedszkole dla dzieci, których rodzice pracują, a po południu odbywają się tam warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Młodzież ćwiczy swój talent aktorski, który demonstrowany jest podczas różnych uroczystości kościelnych jak i związanych z ważnymi wydarzeniami dotyczącymi Ojczyzny jak i samego człowieka. Prowadzone są też warsztaty malarskie, fotograficzne i wiele innych, które przyciągają młodych zdolnych ludzi. Stowarzyszenie to organizuje też dla młodzieży i dzieci wiele edukacyjnych  wyjazdów,  do teatru, kina, czy do ciekawych, sakralnych i historycznych miejscach naszej Ojczyzny. Poprzez taką działalność wiele osób zaangażowanych przy tej świetlicy, stara się pomóc rodzinom w chrześcijańskim i wspólnotowym wychowaniu dzieci, a także zainteresować i wychować młodzież w duchu miłości do Boga i Ojczyzny.

Ks. Artur Barański