Targi FIO – II miejsce w konkursie plastycznym.

W dniu 21 listopada 2011 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Jupiter w Warszawie odbyły się Targi Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Targi obejmowały zarówno konferencje poświęconą PO FIO jak również prezentacje projektów w formie stoisk wystawienniczych. W ramach przygotowanych stoisk organizacje prezentowały efekty swoich działań w ramach projektu. Można było podziwiać prace plastyczne , plakaty, zdjęcia oraz różnego rodzaju wyroby jak również zapoznać z działaniami projektów realizowanych w ramach PO FIO. W trakcie konferencji odbyło się również wręczenie nagród w konkursie plastycznym PO FIO. Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie „Nasz Włostów” było jednym z wielu realizatorów projektu PO FIO podczas którego utworzono trzy świetlice środowiskowe na terenie gminy Lipnik. Jednym z wielu działań były warsztaty plastyczne przeprowadzone w trakcie realizacji projektu , a efektem wykonane prace plastyczne przez uczestników. W konkursie organizowanym przez PO FIO uczestniczka warsztatów ze świetlicy z Włostowa Natalia Hajdukiewicz zdobyła II miejsce pośród nadesłanych prac. Dyplomy i upominki dla laureatki oraz dla organizacji wręczył Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pan Krzysztof Więckiewicz. Należy mieć nadzieję że organizacja takich działań z dziećmi i młodzieżą przyczyni się do rozwoju ich talentów i sprzyjać osiąganiu kolejnych sukcesów.

Barbara Brzeska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *