Wielki Piknik Dla Polski Wolnej Od GMO

W dniu 24 lipca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie Stowarzyszenie „Nasz Włostów” zorganizowało spotkanie mające na celu uświadomienie mieszkańcom wsi o zagrożeniach ukrytych w produktach z GMO .W całej Polsce połączyli się ludzie przez małe i duże pikniki towarzyskie, rodzinne , w jeden Wielki Piknik dla Polski Wolnej od GMO w dniach 24 – 25 lipca 2010 roku . Podczas letniego wypoczynku , w długu wdzięczności wobec natury , podpisać się pod listem do sejmu Rzeczypospolitej Polski tej treści: To jest polska wolna od GMO , chcemy aby taka pozostała dla dzieci i wnuków. Domagamy się natychmiastowego zakazu upraw kukurydzy MON 810 i ziemniaka AMFLORA , oraz wszystkich innych upraw GMO.