Zabytki

Włostowska Pieta

Na skraju miejscowości Włostów , przy drodze Opatów -Sandomierz stoi przydrożna figura zwana Pietą. Kamienna figura została ufundowana przez Annę z Uniechowa w początkach XVIII wieku . Anna z Uniechowskich Siemianowska była żoną Franciszka Siemianowskiego , chorążego sandomierskiego , który zmarł i w 1703 roku i został pochowany w podziemiach włostowskiego kościoła . Kamienna figura składa się z trzech elementów : gzymsowanego cokołu, rzeźby figuralnej, krzyża. W dole figury napis „Na chwałę Bogu Panu Najwyższemu”. Bryła tej rzeźby przedstawiająca Matkę Bożą siedząca u stop krzyża trzymającą skonanego zdjętego z krzyża Jezusa . Krzyż opleciony jest winoroślą , która symbolizuje zmartwychwstanie i życie. Rzeźba została wykonana przez nieznanego autora , lecz wykształconego warsztatowo rzeźbiarza- kamieniarza.

Ruiny pałacu Karskich


Karscy przybyli do Włostowa w XVIII wieku. Dzięki sprawnemu gospodarowaniu na żyznych włostowskich glebach, zamożność Karskich szybko rosła. Początkowo zajmowali oni dwór pozostawiony przez poprzednich właścicieli wsi, lecz z czasem potrzebna im była nowa, bardziej reprezentacyjna siedziba. W poł. XIX wieku zbudowano dużą, utrzymaną w klasycystycznym stylu oficynę. Następnie na starym założeniu dworskim, powstał pałac. Zleceniodawcą jego budowy był prawdopodobnie ówczesny właściciel Włostowa – Stanisław Karski (1838-1890). Do zrealizowania tej inwestycji zatrudnił sławnego wówczas architekta Henryka Marconiego. Syn architekta, Władysław na przełomie XIX i XX wieku został wykonawcą przebudowy neorenesansowego pałacu we Włostowie. Zleceniodawcą modernizacji był kolejny właściciel dóbr włostowskich – Michał Karski. W okresie międzywojennym pałac Karskich uchodził za najnowocześniejszą i najlepiej utrzymaną rezydencję ziemiańską na Sandomierszczyźnie. Na dwóch kondygnacjach rozmieszczonych zostało 30 pomieszczeń, w tym cztery łazienki. Na piętrze mieściły się: pokoje dziecięce, pokoje gościnne oraz sypialnie, natomiast na parterze: biuro, pokoje dziecięce, pokoje opiekunek, sala bilardowa, jadalnia oraz salony: czerwony, z którego wchodziło się do kaplicy, zielony, biały i balowy z wyjściem na duży taras. Pałac posiadał wszystkie znane wówczas udogodnienia: światło elektryczne, wodociąg i kanalizację oraz centralę telefoniczną. W latach 30-tych założono również centralne ogrzewanie.

Po eksmisji rodziny Karskich z pałacu w 1942 r. przeszedł on w ręce okupanta. Po zakończeniu wojny dobra włostowskie Karskich przejęło państwo. Zniszczony częściowo przez działania wojenne pałac, popadł w ruinę już w kilkanaście lat po wojnie. W 1945 r. parter pałacu zamieniony został na szkołę podstawową. Następnie służył, jako siedziba administracji utworzonego we Włostowie PGR-u. Pozostałe wolne pokoje zajęli dawni pracownicy majątku Karskich, których domy zostały zniszczone w czasie działań wojennych. Wprowadzili się oni wraz z żywym inwentarzem, a dodatkowo traktowali pałac, jako tymczasowe lokum, nie dbając o nie zupełnie. Z biegiem czasu budowla ulegała coraz większej degradacji i niszczeniu. Również podsycana przez władze komunistyczną niechęć do tego, co „pańskie”, skłaniała ludzi do dewastacji wspaniałych pałacowych wnętrz. Do dziś nie zachowało się nic z pięknego pałacu prócz niknących w bujnej roślinności ruin.

Zbór ariański


Położony tuż za murem zespołu parkowo-pałacowego we Włostowie zbór wybudowany został prawdopodobnie pod koniec XVI w. Wtedy to fala innowiercza ogarnęła ziemie Sandomierszczyzny. Wiele rodzin szlacheckich odeszło od katolicyzmu i przeszło na inną wiarę. Prawdopodobnie również ówczesny właściciel dóbr włostowskich, który dla wyznawców nowej wiary wzniósł niewielki zbór. Niestety nie zachowało się na ten temat wiele informacji. W połowie XIX w. zbór został przebudowany na lamus. Dobudowano mu cztery neogotyckie wieżyczki na rogach połączone blankami. Obecnie zbór znajduje się w stanie ruiny.

Kolumna papieska

We Włostowie przy trasie Sandomierz Opatów znajduje się kolumna z symbolami papieskimi, upamiętniająca wizytę Achillesa Ratiego -Nuncjusza Stolicy Apostolskiej. Przyszłego papieża Piusa XI. Achilles Ratti podczas podróży po Polsce 1919 roku był gościem we Włostowskim pałacu .

All you will need to do is say “do my paper” and our group of specialist, certified freelance writers will commence functioning in your custom newspaper instantly write an essay for me . Coming up with a affordable essay is not easy and simple. Together with the leading tailor made essay publishing product support you, you’ll certainly scores higher and be successful in analyzing buy essay . Can somebody support me with my essay? Confident we are able to. Our assistance has a great number of several years of practical experience and expert freelance writers able to resolve your making issues buy essay. Our writers will give you using a specialty composed, plagiarism totally free newspaper of higher excellent. Merely say “write my document for me” and we’re to it custom writing.